Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

Gebruik Website
De op deze website getoonde informatie wordt door Buurtvereniging Op en Rond De Vey met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Buurtvereniging Op en Rond De Vey verstrekt met deze website louter informatie over de activiteiten die zij organiseert en andere info betreffende de buurt . Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van diensten. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Buurtvereniging Op en Rond De Vey zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Buurtvereniging Op en Rond De Vey geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Wijzigingen
De informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.  Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Buurtvereniging Op en Rond De Vey uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Buurtvereniging Op en Rond De Vey zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Buurtvereniging Op en Rond De Vey aanvaardt in dat verband geen aansprakelijkheid.

Toepasselijk Recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Klachtenservice
Buurtvereniging Op en Rond De Vey stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Buurtvereniging Op en Rond De Vey proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Buurtvereniging Op en Rond De Vey de kans om de service aan u en andere gebruikers van de website te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact verder op deze website.

Gegevens:
Handelsregister  KvK nr.

 

 

Reacties:
Wie is online
2 bezoekers online
0 gasten, 2 bots, 0 leden
Volg

Ontvang elk nieuw bericht in uw postvak.

Type uw email adres en druk op schrijf mij in: